Ketua Pusat L3

Penolong Ketua Pusat L3

Pengawal Selia

Dasar, perancangan dan perkembangan

Pendaftaran pembekal-pembekal dan tenaga pengajar

Pemantauan dan penilaian

Perhubungan Korporat dan Penyelidikan

Perhubungan korporat dan pemasaran

Research and statistics

Information and technology services

Program-program dan penyertaan

Pendaftaran pelajar-pelajar

Kurikulum

Bimbingan kerjaya dan kaunseling

Pentadbiran dan Kewangan

Pentadbiran dan sumber tenaga manusia

Kewangan dan perolehan

Estet dan kemudahan