What we do

Membangun, melaksanakan, memantau dan mengkaji semula dasar, rangka kerja dan garis panduan pembelajaran sepanjang hayat.

Memudahkan Kementerian Pendidikan mengawal tadbir urus program pembelajaran sepanjang hayat.

Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat dan meningkatkan peluang untuk pembelajaran sepanjang hayat.

Meningkatkan penyelidikan dan pembangunan dalam pembelajaran sepanjang hayat.

Our values

Membuka jalan inklusif, mudah diakses dan selamat untuk semua pelajar.

Meningkatkan peluang-peluang inovatif.

Mempromosikan persekitaran pembelajaran dan tempat kerja yang hormat menghormati.

Melibatkan kerjasama dan perkongsian.

Merapatsama perhubungan di antara Kementerian, pembekal-pembekal dan komuniti.