Program Tadabbur Al-Qur’an (PTQ) – Sesi Mac 2020

Program Tadabbur Al-Qur’an (PTQ) ialah program anjuran Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat dengan kerjasama Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Program ini diadakan untuk membimbing masyarakat awam dalam memberikan kefahaman dan penghayatan kepada Al-Qur’an melalui rujukan dan kitab-kitab tafsir yang muktabar. Ini selaras dengan konsep Negara Zikir dan rakyat celik Al-Qur’an ...

Continue Reading →
0

Mari Belajar Bahasa Al-Quran III – Kursus lanjutan (Al-Mutaqaddim)

UNISSA

Memfokuskan kepada doa-doa, karya-karya pendek seperti Hari Raya, Bulan Ramadhan, Masjid al-Haram, nabi-nabi Allah, berbuat baik kepada ibu bapa dan menziarahi orang sakit. Pelajar didedahkan kepada cara bacaan doa dan karangan-karangan ringkas tersebut dengan bacaan yang betul. Selain daripada itu, pelajar akan dilatih bertutur serta membinat ayat dengan struktur yang betul.

Continue Reading →
0

Mari Belajar Bahasa Al-Quran II – Kursus pertengahan (Al-Mutawassit)

UNISSA

Memfokuskan kepada pengenalan angka 1 hingga 100 dalam bentuk muzakkar dan mu’annas, kata ganti diri, kata tanya dan kata arah yang sesuai dengan penggunaan seharian di samping penerangan mengenai penggunaannya dalam struktur ayat yang betul dan lengkap. Selain daripada itu, pelajar akan didedahkan kepada pengunaan perkataan anggota badan manusia, hari-hari, minggu dan bulan serta warna-warna dalam bentuk ayat yang mudah difahami dan beberapa perbualan berkaitan dengannya.

Continue Reading →
0

Mari Belajar Bahasa Al-Quran I – Kursus pengenalan (Al-Mubtadi’)

UNISSA

Memfokuskan kepada pengenalan dan latihan-latihan antaranya berkaitan huruf-huruf jawi (Arab) serta bentuk-bentuknya, mengenali cara-cara bacaan yang betul dari segi baris, panjang pendek, mati (sukun), lam as-Syamsiyyah dan lam al-Qamariyyah serta aplikasi masing-masing dalam pembacaan surah-surah lazim dan hadis-hadis Nabawi. Di samping itu, pelajar akan diajar topik berkaitan dengan mengenali anggota badan manusia, hari-hari, minggu dan bulan serta warna-warna.

Continue Reading →
0

Fashion Design & Textile Programme (March 2020)

Are you interested to learn how to sew and use a sewing machine, but you’re not sure where to go? No sewing skills & knowledge? No problem! The Introduction to Sewing Course is the perfect introduction to the basic principles of sewing. This course is suitable for those who have no basic knowledge and skills in sewing. ...

Continue Reading →
0