Program Tadabbur Al-Qur’an (PTQ) – Sesi Mac 2020

Program Tadabbur Al-Qur’an (PTQ) ialah program anjuran Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat dengan kerjasama Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Program ini diadakan untuk membimbing masyarakat awam dalam memberikan kefahaman dan penghayatan kepada Al-Qur’an melalui rujukan dan kitab-kitab tafsir yang muktabar. Ini selaras dengan konsep Negara Zikir dan rakyat celik Al-Qur’an ...

Continue Reading →
0