Komuniti moden yang berkembang adalah komuniti yang dimaklumkan, terlibat, diilhamkan dan dilaburkan dalam pembelajaran sepanjang hayat. Sekiranya pembelajaran sepanjang hayat memberi impak kepada kehidupan awda, kenapa tidak menyertai pasukan bersemangat, individu yang suka berfikir dan sukarelawan, dan menyumbang kembali kepada masyarakat. Bersama kita menarik lebih banyak bakat cemerlang kepada Pusat L3 dan mengukuhkan jejak global kita!

Terdapat pelbagai cara dimana awda boleh menyumbang masa dan sokongan kepada pertumbuhan dan perkembangan pembelajaran sepanjang hayat di Negara Brunei Darussalam. Untuk terlibat, klik di sini untuk mengetahui bagaimana awda boleh membantu Pusat L3 dengan kumpulan minat komuniti, pengajaran, peluang sukarelawan dan sebagainya.