Definisi pembelajaran sepanjang hayat

Setiap aktiviti pembelajaran yang dijalani sepanjang hayat yang menyumbangkan kepada peningkatan ilmu pengetahuan, kemahiran, kecekapan-kecekapan dan/atau kelayakan bagi tujuan peribadi, sosial dan/atau profesional.

Formal

Pembelajaran yang biasanya ditawarkan oleh institusi pendidikan atau latihan, tersusun (dari segi objektif-objektif, jadual dan bantuan pembelajaran) dan menjurus kepada pensijilan. Pembelajaran formal adalah berdasarkan perancangan awal.

Non-formal

Pembelajaran diluar sistem persekolahan formal/ latihan vokasional/ universiti, yang dijalani berdasarkan aktiviti-aktiviti yang dirancang (contoh seperti matlamat dan garis masa) yang melibatkan beberapa bentuk bantuan pembelajaran.

Informal

Pembelajaran yang tiada perancangan mahupun susunan dari segi matlamat, jangka masa atau arahan. Pembelajaran ini merangkumi kemahiran-kemahiran (adakalanya tidak disengajakan) melalui pengalaman hidup dan pengalaman kerja.

Institusi-institusi yang terlibat

UBD C3L
UTB TRI-CEd
UNISSA
IBTE