IMPORTANT NOTICE

The completed quotation must be submitted to quotation box at Tingkat 1 (Peti Surat Sebutharga), Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat (Pusat L3), Jalan 10 Selatan, RPN Lambak Kanan, BC2315. Negara Brunei Darussalam not later than 08:30 a.m. on the closing date.

Tajuk Rujukan Fee Tarikh pembukaan Tarikh penutupan Syarat-syarat penyertaan
L3C/B02001/2021-2022/01
$5.00
22 Jun 2021
10 Julai 2021
L3C/B00405/2021-2022/01
$5.00
22 Jun 2021
10 Julai 2021
L3C/B00405/2021-2022/02
$5.00
22 Jun 2021
10 Julai 2021
L3C/B00405/2021-2022/03
$5.00
22 Jun 2021
10 Julai 2021
L3C/B00606/2021-2022/01
$5.00
10 Julai 2021
24 Julai 2021
L3C/B00606/2021-2022/02
$5.00
10 Julai 2021
24 Julai 2021
L3C/B00606/2021-2022/04
$5.00
17 Julai 2021
31 Julai 2021
L3C/B00405/2021-2022/04
$5.00
17 Julai 2021
31 Julai 2021
L3C/B00606/2021-2022/03
$5.00
17 Julai 2021
7 Ogos 2021

PAYMENT SCHEDULE

Tingkat 1, Unit Kewangan dan Perolehan, Blok Pentadbiran, Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat, Kementerian Pendidikan

MONDAY - THURSDAY

8.30 AM - 11.30 AM

SATURDAY

8.30 AM - 10.00 AM

PERHATIAN:

Jika awda berminat untuk ikut serta dalam tawaran ini, awda dikehendaki mengisi Borang Penyertaan melalui pautan: https://tinyurl.com/rbkhxcd9 dan membuat pembayaran secara WANG TUNAI sebanyak BND$5.00 (tidak dikembalikan) bagi setiap projek ke Tingkat 1, Blok Pentadbiran, Kaunter Unit Kewangan dan Perolehan, Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat (Pusat L3), Kementerian Pendidikan.

Borang Sebutharga dan dokumen yang berkaitan akan dihantar kepada awda sebaik sahaja pihak Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat (Pusat L3) menerima resit pembayaran awda. Sila pastikan emel yang awda gunakan adalah sah. Sila emel salinan resit pembayaran awda kepada finance.l3c@moe.gov.bn untuk mengesahkan pembayaran awda.

Tawaran hendaklah dihadapkan dalam sampul surat yang rapi (sealed) dengan menyertakan bilangan dan tajuk tawaran serta tarikh tutup tanpa menyatakan nama penender / syarikat dengan dialamatkan kepada Pengerusi Jawatankuasa Sebutharga Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan.

Tawaran yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tawaran yang disediakan di alamat: Tingkat 1 (Peti Surat Sebutharga), Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat (Pusat L3), Jalan 10 Selatan, RPN Lambak Kanan, BC2315. Negara Brunei Darussalam.

NOTE:

If you are interested to submit an offer, you are required to fill in the online Participation Form at https://tinyurl.com/rbkhxcd9 and pay by CASH $5.00 (non refundable) per project at Tingkat 1, Blok Pentadbiran, Kaunter Unit Kewangan dan Perolehan, Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat (Pusat L3), Kementerian Pendidikan.

The Original Quotation (Borang Sebutharga Asal) and related documentation will be sent to you once we receive your payment receipt. Please make sure you use a valid email account. Please email a copy of your payment receipt to finance.l3c@moe.gov.bn to confirm your payment.

All quotation documents must be submitted in sealed envelope(s) with the quotation reference number, description of item, date advertised and closing date, on the top right hand of the envelope. Suppliers must not include their company name on the envelope. The quotation should be addressed to Pengerusi Jawatankuasa Sebutharga Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan.

The completed quotation must be submitted to quotation box at Tingkat 1 (Peti Surat Sebutharga), Pusat Pembelajaran Sepanjang Hayat (Pusat L3), Jalan 10 Selatan, RPN Lambak Kanan, BC2315. Negara Brunei Darussalam.