Program Tadabbur Al-Qur’an (PTQ) – Sesi Mac 2020

Program Tadabbur Al-Qur’an (PTQ) ialah program anjuran Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat dengan kerjasama Fakulti Usuluddin Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Program ini diadakan untuk membimbing masyarakat awam dalam memberikan kefahaman dan penghayatan kepada Al-Qur’an melalui rujukan dan kitab-kitab tafsir yang muktabar. Ini selaras dengan konsep Negara Zikir dan rakyat celik Al-Qur’an sepertimana yang dihasratkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka ...

Continue Reading →
0

Program Tatabahasa Bahasa Al-Quran – Kursus Tatabahasa II

UNISSA

Program ini memfokuskan kepada kemahiran bahasa iaitu mendengar, bertutur, menulis dan membaca. Para pelajar akan dilatih mempraktikkan kemahiran tersebut dengan mengunakan nas-nas Al-Quran, Hadis dan Zikir-zikir.

[vc_section full_width=”stretch_row”][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_btn title=”APPLY HERE” style=”3d” color=”turquoise” size=”lg” align=”center” css_animation=”bounceIn” button_block=”true”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

LEARNING OUTCOMES

[/vc_column_text][vc_column_text]Bahasa Arab adalah merupakan bahasa al-Qur’an dan bahasa ibadat, di samping peranannya sebagai bahasa pertuturan dan persuratan. Adapun di antara objektif program ini adalah untuk memberi ... Continue Reading →
0

Program Tatabahasa Bahasa Al-Quran – Kursus Tatabahasa I

UNISSA

Melatih pelajar mengaplikasikan kaedah Tatabahasa Arab dalam pengajaran, pembelajaran dan perbualan seharian, di samping membantu pelajar untuk menguasai dan memahami nas-nas Al-Quran, Hadis dan zikir-zikir harian.

[vc_section full_width=”stretch_row”][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_btn title=”APPLY HERE” style=”3d” color=”turquoise” size=”lg” align=”center” css_animation=”bounceIn” button_block=”true”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

LEARNING OUTCOMES

[/vc_column_text][vc_column_text]Bahasa Arab adalah merupakan bahasa al-Qur’an dan bahasa ibadat, di samping peranannya sebagai bahasa pertuturan dan persuratan. Adapun di antara objektif program ini adalah untuk memberi ... Continue Reading →
0

Program Kemahiran Bahasa Al-Quran III & IV – Menulis dan membaca

UNISSA

Program ini memfokuskan kepada kemahiran bahasa iaitu mendengar, bertutur, menulis dan membaca. Para pelajar akan dilatih mempraktikkan kemahiran tersebut dengan mengunakan nas-nas Al-Quran, Hadis dan Zikir-zikir.

[vc_section full_width=”stretch_row”][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_btn title=”APPLY HERE” style=”3d” color=”turquoise” size=”lg” align=”center” css_animation=”bounceIn” button_block=”true”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

LEARNING OUTCOMES

[/vc_column_text][vc_column_text]Bahasa Arab adalah merupakan bahasa al-Qur’an dan bahasa ibadat, di samping peranannya sebagai bahasa pertuturan dan persuratan. Adapun di antara objektif program ini adalah untuk memberi ... Continue Reading →
0

Program Kemahiran Bahasa Al-Quran I & II – Mendengar dan bertutur

UNISSA

Program ini memfokuskan kepada kemahiran bahasa iaitu mendengar, bertutur, menulis dan membaca. Para pelajar akan dilatih mempraktikkan kemahiran tersebut dengan mengunakan nas-nas Al-Quran, Hadis dan Zikir-zikir.

[vc_section full_width=”stretch_row”][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_btn title=”APPLY HERE” style=”3d” color=”turquoise” size=”lg” align=”center” css_animation=”bounceIn” button_block=”true”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

LEARNING OUTCOMES

[/vc_column_text][vc_column_text]Bahasa Arab adalah merupakan bahasa al-Qur’an dan bahasa ibadat, di samping peranannya sebagai bahasa pertuturan dan persuratan. Adapun di antara objektif program ini adalah untuk memberi ... Continue Reading →
0

Mari Belajar Bahasa Al-Quran III – Kursus lanjutan (Al-Mutaqaddim)

UNISSA

Memfokuskan kepada doa-doa, karya-karya pendek seperti Hari Raya, Bulan Ramadhan, Masjid al-Haram, nabi-nabi Allah, berbuat baik kepada ibu bapa dan menziarahi orang sakit. Pelajar didedahkan kepada cara bacaan doa dan karangan-karangan ringkas tersebut dengan bacaan yang betul. Selain daripada itu, pelajar akan dilatih bertutur serta membinat ayat dengan struktur yang betul.

[vc_section full_width=”stretch_row”][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_btn title=”APPLY HERE” style=”3d” color=”turquoise” size=”lg” align=”center” css_animation=”bounceIn” button_block=”true”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

LEARNING OUTCOMES

[/vc_column_text][vc_column_text]Bahasa ... Continue Reading →
0

Mari Belajar Bahasa Al-Quran II – Kursus pertengahan (Al-Mutawassit)

UNISSA

Memfokuskan kepada pengenalan angka 1 hingga 100 dalam bentuk muzakkar dan mu’annas, kata ganti diri, kata tanya dan kata arah yang sesuai dengan penggunaan seharian di samping penerangan mengenai penggunaannya dalam struktur ayat yang betul dan lengkap. Selain daripada itu, pelajar akan didedahkan kepada pengunaan perkataan anggota badan manusia, hari-hari, minggu dan bulan serta warna-warna dalam bentuk ayat yang mudah difahami dan beberapa perbualan berkaitan dengannya.

[vc_section full_width=”stretch_row”][vc_row][vc_column width=”1/3″] Continue Reading →
0

Mari Belajar Bahasa Al-Quran I – Kursus pengenalan (Al-Mubtadi’)

UNISSA

Memfokuskan kepada pengenalan dan latihan-latihan antaranya berkaitan huruf-huruf jawi (Arab) serta bentuk-bentuknya, mengenali cara-cara bacaan yang betul dari segi baris, panjang pendek, mati (sukun), lam as-Syamsiyyah dan lam al-Qamariyyah serta aplikasi masing-masing dalam pembacaan surah-surah lazim dan hadis-hadis Nabawi. Di samping itu, pelajar akan diajar topik berkaitan dengan mengenali anggota badan manusia, hari-hari, minggu dan bulan serta warna-warna.

[vc_section full_width=”stretch_row”][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_btn title=”APPLY HERE” style=”3d” color=”turquoise” size=”lg” align=”center” css_animation=”bounceIn” ... Continue Reading →
0

Pengenalan dan pemahaman Surah Al-Mulk dan Surah Al-Sajdah

UNISSA

Tadabbur Al-Quran memfokuskan kepada pemahaman Surah Al-Mulk dan Surah Al-Sajdah.

[vc_section full_width=”stretch_row”][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_btn title=”APPLY HERE” style=”3d” color=”turquoise” size=”lg” align=”center” css_animation=”bounceIn” button_block=”true”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

LEARNING OUTCOMES

[/vc_column_text][vc_column_text]
  • Memberikan kefahaman al-Quran dan penghayatan yang betul kepada para peserta bersumberkan kitab tafsir yang muktabar.
  • Melahirkan peserta yang mencintai, memahami dan menghayati al-Quran dalam kehidupan seharian seterusnya mendekatkan diri kepada Allah
  • Merealisasikan konsep Negara Zikir dan celik al-Quran sepertimana yang dihasratkan oleh Kebawah ...
Continue Reading →
0

Pengenalan serta pemahaman Surah Al-Kahfi

UNISSA

Tadabbur Al-Quran memfokuskan kepada pemahaman Surah Al-Kahfi.

[vc_section full_width=”stretch_row”][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_btn title=”APPLY HERE” style=”3d” color=”turquoise” size=”lg” align=”center” css_animation=”bounceIn” button_block=”true”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

LEARNING OUTCOMES

[/vc_column_text][vc_column_text]
  • Memberikan kefahaman al-Quran dan penghayatan yang betul kepada para peserta bersumberkan kitab tafsir yang muktabar.
  • Melahirkan peserta yang mencintai, memahami dan menghayati al-Quran dalam kehidupan seharian seterusnya mendekatkan diri kepada Allah
  • Merealisasikan konsep Negara Zikir dan celik al-Quran sepertimana yang dihasratkan oleh Kebawah Duli Yang Maha ...
Continue Reading →
0

Pengenalan dan pemahaman Surah Yaasiin

UNISSA

Tadabbur Al-Quran memfokuskan kepada pemahaman Surah Yaasiin.

[vc_section full_width=”stretch_row”][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_btn title=”APPLY HERE” style=”3d” color=”turquoise” size=”lg” align=”center” css_animation=”bounceIn” button_block=”true”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

LEARNING OUTCOMES

[/vc_column_text][vc_column_text]
  • Memberikan kefahaman al-Quran dan penghayatan yang betul kepada para peserta bersumberkan kitab tafsir yang muktabar.
  • Melahirkan peserta yang mencintai, memahami dan menghayati al-Quran dalam kehidupan seharian seterusnya mendekatkan diri kepada Allah
  • Merealisasikan konsep Negara Zikir dan celik al-Quran sepertimana yang dihasratkan oleh Kebawah Duli Yang Maha ...
Continue Reading →
0