Matlamat strategik

Pusat ini berusaha untuk mencapai tiga matlamat berikut:

Memperkembangkan dasar, rangka kerja dan garis panduan untuk menggalakkan akses kepada pembelajaran sepanjang hayat.

Menyemak peruntukan pembelajaran sepanjang hayat.

Menggalakkan pendaftaran dalam program pembelajaran sepanjang hayat.