Program Tatabahasa Bahasa Al-Quran – Kursus Tatabahasa I

UNISSA

Melatih pelajar mengaplikasikan kaedah Tatabahasa Arab dalam pengajaran, pembelajaran dan perbualan seharian, di samping membantu pelajar untuk menguasai dan memahami nas-nas Al-Quran, Hadis dan zikir-zikir harian.

LEARNING OUTCOMES

Bahasa Arab adalah merupakan bahasa al-Qur’an dan bahasa ibadat, di samping peranannya sebagai bahasa pertuturan dan persuratan. Adapun di antara objektif program ini adalah untuk memberi peluang kepada orang ramai yang tidak mempunyai latar belakang Bahasa Arab untuk mempelajarinya bermula dari tahap satu iaitu peringkat pengenalan (tamhidi). Selain daripada itu, program ini juga diadakan untuk membantu para peserta untuk menguasai dan mempraktikkan empat kemahiran iaitu kemahiran mendengar, bertutur, menulis dan membaca dalam bahasa Arab.

REQUIREMENTS

  • Persatuan-persatuan, badan bukan kerajaan (NGO) dan sebagainya.
  • Pegawai dan kakitangan kerajaan sama ada di kementerian, universiti, institusi, sekolah, masjid dan sebagainya.
  • Pegawai dan kakitangan swasta.
  • Orang Muallaf
  • Individu yang berminat

MODE OF STUDY

  • Bahasa Melayu
  • UNISSA
  • 3 months (2 hours x 12 weeks)

FEES AND AWARD

  • $140
  • Certificate of Attendance
0