Pengenalan dan pemahaman Surah Yaasiin

UNISSA

Tadabbur Al-Quran memfokuskan kepada pemahaman Surah Yaasiin.

LEARNING OUTCOMES

 • Memberikan kefahaman al-Quran dan penghayatan yang betul kepada para peserta bersumberkan kitab tafsir yang muktabar.
 • Melahirkan peserta yang mencintai, memahami dan menghayati al-Quran dalam kehidupan seharian seterusnya mendekatkan diri kepada Allah
 • Merealisasikan konsep Negara Zikir dan celik al-Quran sepertimana yang dihasratkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
 • PENGENALAN DAN PENGERTIAN AL-QUR’AN, TILAWAH, TAFSIR DAN TADABBUR SERTA PEMAHAMAN SURAH YAASIIN.

REQUIREMENTS

 • Persatuan-persatuan, badan bukan kerajaan (NGO) dan sebagainya.
 • Pegawai dan kakitangan kerajaan sama ada di kementerian, universiti, institusi, sekolah, masjid dan sebagainya.
 • Pegawai dan kakitangan swasta.
 • Orang Muallaf
 • Individu yang berminat

MODE OF STUDY

 • Bahasa Melayu
 • UNISSA
 • 9 hours (1.5 hour per week)

FEES AND AWARD

 • $40
 • Certificate of Attendance
0