Skills-Based Community Programme

PLUMBING

Pusat Pembangunan Belia, Jalan Tanah Jambu

SETIAP HARI SELASA DAN KHAMIS (4 MINGGU)

Tarikh tutup pendaftaran: 26 Ogos 2020 

Tarikh permulaan kursus: 1 September 2020 – 30 September 2020

KURSUS PEMASANGAN PAIP AIR DOMESTIK

• Kursus ini memberikan kemahiran dan pengetahuan asas mengenai pemasangan paip air domestik. Di samping itu, kursus ini juga memberi pengetahuan dan pendedahan mengenai ciri-ciri keselamatan bagi penggunaan mesin tertentu.

• Terbuka kepada Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam atau
Penduduk Tetap.
• Berumur 18 hingga 50 tahun • Mempunyai minat dalam kursus yang di pohonkan

Tidak ada

Bersemuka

  • Tidak Ada

Percuma

Applications already closed, check regularly for updates​

BODY REPAIR

Pusat Pembangunan Belia, Jalan Tanah Jambu

SETIAP HARI ISNIN, SELASA DAN KHAMIS (3 MINGGU)

Tarikh tutup pendaftaran: 26 Ogos 2020 

Tarikh permulaan kursus: 07 SEPTEMBER 2020 – 06 OCTOBER 2020

KURSUS MENGECAT SEMULA RIM DAN PEMULIHAN LAMPU DEPAN KERETA
• Kursus ini memberikan kemahiran dan pengetahuan asas mengenai mengecat semula rim dan pemulihan lampu depan kereta. Di samping itu, kursus ini juga memberi pengetahuan dan pendedahan mengenai ciri-ciri keselamatan bagi penggunaan mesin tertentu.

• Terbuka kepada Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam atau
Penduduk Tetap.
• Berumur 18 hingga 50 tahun • Mempunyai minat dalam kursus yang di pohonkan

Tidak ada

Bersemuka

  • Tidak Ada

Sijil Penyertaan (Certificate of Participation)

Percuma

Applications already closed, check regularly for updates​

REFRIGERATION & AIR CONDITIONING

Pusat Pembangunan Belia, Jalan Tanah Jambu

SETIAP HARI ISNIN, SELASA DAN KHAMIS (4 MINGGU)

Tarikh tutup pendaftaran: 30 Oktober 2020

Tarikh permulaan kursus: 9 November 2020 – 30 November 2020 (Setiap Isnin, Selasa dan Khamis- 4 Minggu)

KURSUS PERKHIDMATAN PENGHAWA DINGIN

• Kursus ini meliputi kemahiran asas mengenai sistem penyejukbekuan domestik, sistem penyaman udara yang menggunakan sistem penyejuk angin. Di samping itu, kursus ini juga memberi pengetahuan dan pendedahan mengenai ciri-ciri keselamatan dalam penggunaan alat-alat pengujian dan pengukuran yang berkaitan, kemahiran membaca Gauge Manifold dan penyambungan (compression fitting) serta mengenalpasti kebocoran (Leak test) paip tembaga.

• Terbuka kepada Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam atau
Penduduk Tetap.
• Berumur 18 hingga 50 tahun • Mempunyai minat dalam kursus yang di pohonkan

Tidak ada

Bersemuka

  • Tidak Ada

Percuma

Applications already closed, check regularly for updates​

WELDING AND PIPEWORK

Pusat Pembangunan Belia, Jalan Tanah Jambu

SETIAP HARI ISNIN, SELASA DAN KHAMIS (3 MINGGU)

Tarikh tutup pendaftaran: 26 Ogos 2020

Tarikh permulaan kursus: 7 September 2020 – 24 September 2020

KURSUS PEMBUATAN MEJA BERBEKU
• Kursus ini diadakan bagi memberikan kemahiran asas mengenai cara mencantumkan logam dan besi dengan cara yang betul bagi menghasilkan meja berbeku. Di samping itu, kursus ini juga memberi pengetahuan dan pendedahan mengenai ciri-ciri keselamatan bagi penggunaan mesin tertentu.

• Terbuka kepada Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di Pertuan Negara Brunei Darussalam atau
Penduduk Tetap.
• Berumur 18 hingga 50 tahun • Mempunyai minat dalam kursus yang di pohonkan

Tidak ada

Bersemuka

  • Tidak Ada

Percuma

Applications already closed, check regularly for updates​